Zalo WhatsApp Messenger

Thực tập & Đào tạo

Chúng tôi luôn chào đón các sinh viên có bằng cử nhân tâm lý học đến thực tập tại Nhà tâm lý học Việt Nam. Yêu cầu: Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan Thời gian: Có ít nhất 6 tháng, 3 ngày mỗi tuần Gửi CV của bạn bao gồm thư động lực tới merijn@psychologistvietnam.com
Không có bằng Tâm lý học nhưng vẫn thích tìm hiểu về Tâm lý học?

Chúng tôi luôn chào đón mọi người tham gia vào trang Facebook, diễn đàn hoặc trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang sống ở Đà Nẵng, chúng tôi có thể mời bạn thực tập vài giờ một tuần. Nếu bạn muốn trở thành một phần của cộng đồng chúng tôi, vui lòng gửi CV của bạn tới info@psychologistvietnam.com

  If you would like to be consulted by psychologist, contact the psychologist immediately for helps

  Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi bạn trong vòng 24 giờ.
  0
   0
   Giỏ hàng của bạn
   Giỏ của bạn trống trơnQuay lại cửa hàng